Søknader - Fellestjenester bygg

Dette er en testmotor for innsending av elektroniske skjema i fbm. byggesøknader. Testmotoren sender inn søknader i Altinn testmiljø (TT02) og må ikke inneholde reelle søknader.

Endringer legges ut på fellesforum for de som har tjenestekonsesjon

Viktig endring 22.mai 2017 - Altinn skifter driftsplattform og det betyr at TT02 miljøet får nye webadresser(fra tt02.altinn.basefarm.net til tt02.altinn.no). Alle innsendingstjenester i fellestjenester bygg er migrert 22.mai til det nye testmiljø for TT02 slik at det nå må brukes tt02.altinn.no for integrasjon med Altinn API og fellestjenester bygg

Blankett Tjenestekode UtgaveNr Navn Innsending Metadata Sendes til Type Status
{{form.FormId}} {{form.ServiceCode}} {{form.ServiceEditionCode}} {{form.Name}} Dokumentasjon Idporten-logo Logg inn Hent {{form.SendTo}} {{form.FormType}} {{form.Status}}

Testbrukere må benyttes for pålogging til ID porten. Ta kontakt med prosjektet om du trenger tilgang til testmiljø.

Les mer i dokumentasjon av fellestjenester bygg

Kildekoden til dette prosjektet ligger på Bitbucket

Støttetjenester

Se veiledere for mer dokumentasjon om støttetjenester som beslutningstre, kodelister, preutfylling, tjenestekatalog, mm

Se validering av BIM/IFC dokumentasjon og testmiljø på https://test-bimvalbygg.dibk.no

Se nasjonale sjekklister for byggesak

Administrasjon forsendelse og mottak

Se veileder for oppsett kommuner for endringer av på organisasjonsnummer, vedleggsrekkefølge, dokumenttype, tittelformatering i testmiljø https://test-admbygg.dibk.no/