Søknader - Fellestjenester bygg

Dette er en testmotor for innsending av elektroniske skjema i fbm. byggesøknader. Testmotoren sender inn søknader i Altinn testmiljø (TT02) og må ikke inneholde reelle søknader.

Endringer legges ut på fellesforum for de som har tjenestekonsesjon

Oppdateringer fra system utvikling legges også ut på DiBK FtB Confluence

Fortløpende oppdateringer på Altinn tjenester ligger her: Tjenesteoppsett TT02 og Tjenesteoppsett PROD

Blankett Tjenestekode UtgaveNr Navn Innsending Metadata Sendes til Type
{{form.FormId}} {{form.ServiceCode}} {{form.ServiceEditionCode}} {{form.Name}} Dokumentasjon Hent {{form.SendTo}} {{form.FormType}}

Testbrukere må benyttes for pålogging til ID porten. Ta kontakt med prosjektet om du trenger tilgang til testmiljø.

Les mer i dokumentasjon av fellestjenester bygg

Kildekoden til dette prosjektet ligger på Bitbucket

Støttetjenester

Se veiledere for mer dokumentasjon om støttetjenester som beslutningstre, kodelister, preutfylling, tjenestekatalog, mm

Se validering av BIM/IFC dokumentasjon og testmiljø på https://test-bimvalbygg.dibk.no

Se nasjonale sjekklister for byggesak

Administrasjon forsendelse og mottak

Se veileder for oppsett kommuner for endringer av på organisasjonsnummer, vedleggsrekkefølge, dokumenttype, tittelformatering i testmiljø https://test-admbygg.dibk.no/